Preschimbarea certificatelor de înmatriculare (pierderi, duplicate, schimbări de nume)

certifPachetul nostru de servicii, cuprinde obținerea de duplicate ale actelor autovehiculului aflat în proprietatea dumneavoastră, indiferent că este vorba de acte pierdute, furate sau deteriorate.

 

De asemenea, putem obține în numele dumneavoastră, dubluri ale plăcuțelor cu numărul de înmatriculare.

(Precizăm că pentru documentele pierdute sau furate, putem obține duplicate ale actelor doar cu asumarea responsabilității juridice din partea proprietarului sau a utilizatorului autovehiculului.)

Obținere duplicat carte de identitate vehicul (CIV)

Pentru cartea de identitate a vehiculului, duplicatul se eliberează de catre Registrul Auto Român, însă în procesul de emitere a duplicatului mai sunt implicate și alte institutii ale statului (Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Impozite și Taxe, Monitorul Oficial). Noi asigurăm preluarea documentelor din partea dumneavoastră, pregătirea documentației necesare obținerii duplicatului, achitarea tuturor taxelor aferente obținerii acestuia, reprezentarea în relația cu fiecare dintre instituțiile implicate în proces și predarea duplicatul solicitat.

  • Prețul pentru serviciu complet – 200 RON.

Obținere duplicat talon înmatriculare

Pentru obținerea duplicatului de talon, pe care îl eliberează Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, pachetul nostru de servicii cuprinde întocmirea documentației necesare obținerii acestuia, plata taxelor aferente solicitării duplicatului, depunerea și ridicarea dosarului la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, precum și predarea către dumneavoastră a duplicatului.

  • Prețul pentru serviciu complet – 100 RON.

Obținere dublură plăcute de înmatriculare

Dublura plăcuței cu număr de înmatriculare se obține de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, iar oferta noastră cuprinde întocmirea dosarului, depunerea dosarului și ridicarea plăcuței (placutelor), precum și predarea acesteia către dumneavoastră.

  • Prețul pentru serviciu complet – 75 RON.

* În cazul persoanelor fizice, operatiunile de la Direcția Impozite și Taxe și a celor de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, se fac doar în baza unei procuri notariale !

** Prețurile nu includ contravaloarea taxelor ce trebuiesc achitate, în numele dumneavoastră, aferent serviciului dorit.